29. yıl ve 99 sayılık büyük arşiv artık elektronik ortamda…

Genel Başkandan

Balkanlar’da Türk Kültürü Dergisinin Değerli Okurları,

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Balkan Türklüğü davasının güçlü sözcülerinden olan Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.) 32 yılı kapsayan bir birikim, donanımlı ekibi ve gün geçtikçe güçlenen bir dinamizmle geleceğe yelken açmaktadır. Federasyonumuz kuruluş amaçları doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerin ana odak noktası Balkanlar’da Türklüğün aziz temsilcileri soydaşlarımız ve ana vatanımız Türkiye’ye avdet etmiş değerli muhacirlerimiz olmuştur.

Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır…

ataturk_bayrak