Balkanlar’da Türk Kültürü Dergisinin Değerli Okurları,

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Balkan Türklüğü davasının güçlü sözcülerinden olan Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.) 32 yılı kapsayan bir birikim, donanımlı ekibi ve gün geçtikçe güçlenen bir dinamizmle geleceğe yelken açmaktadır. Federasyonumuz kuruluş amaçları doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerin ana odak noktası Balkanlar’da Türklüğün aziz temsilcileri soydaşlarımız ve anavatanımız Türkiye’ye avdet etmiş değerli muhacirlerimiz olmuştur.

Federasyonumuz yayın organı olarak hizmet veren Balkanlar’da Türk Kültürü dergisi 28 yıllık yayın hayatı tecrübesiyle köklü bir ekolün temsilcisi durumundadır. Balkan Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatına yönelik çalışma gösteren Dergimiz, alanındaki ender örneklerdendir. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu eşsiz yayın organını daha ileri bir seviyeye getirmek için faaliyet göstermekteyiz. Bir BGF projesi olarak hazırladığımız Dergimiz arşivini dijital ortama aktarma çalışmalarında nihayet sona gelmiş bulunuyoruz. Böylece 1. sayıdan 95. sayıya kadar olan Balkanlar’da Türk Kültürü dergisi nüshaları ücretsiz olarak hemşerilerimizin yanı sıra akademisyenlerin, araştırmacı-yazarların ve bilim dünyasının hizmetine açılmış durumdadır. Projenin gerçekleştirilmesi aşamasında yoğun gayretleriyle destek veren genç arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu bağlamda, camiamızın gençleşen, proje üreten, bütün Balkanlar’a hitap eden ve bilim dünyasına açılan bir veçheye kavuşması için gösterdiğimiz gayretler, öylesine ve tepeden inme değil, bilakis camiamızın önde gelen şahsiyetlerinin manevi desteği ve içinde bulunduğumuz konjonktürün zaruretiyle gerçekleşmektedir. Federasyonumuzun ve Dergimizin kurucusu rahmetli Genel Başkanımız Mümin GENÇOĞLU ağabey başta olmak üzere, sırasıyla Hasan ALTINSOY, Turhan GENÇOĞLU, Emin BALKAN ve Yüksel ÖZKAN Başkanlarımızın Dergimizin korunması ve yaşatılması anlamında katkılarını anmadan geçemeyeceğim. Yine aynı şekilde hem kurumsal hem içerik katkısı anlamında değerli ağabeyim Zülkef YEŞİLBAHÇE ayrı bir teşekkür hak etmektedir. Diğer taraftan, Dergimizin yayınlamasında asıl yükü çeken editörlerimizi de saygıyla anmak gerekir. Öyle ki Bulgaristan Türklerinin önde gelen aydınlarının editörlüğünde çıkan Dergimiz, bu günleri onlar sayesinde görmüştür. Rahmetli Ahmet Şerif ŞEREFLİ, Ömer Osman ERENDORUK, Mehmet ALEV, Rıdvan TÜMENOĞLU ve Macide GÖNÜL yoğun çaba sarf etmişlerdir.

100. sayısını yayınlamaya pek az kalmış olan Balkanlar’da Türk Kültürü Dergimizin bundan sonraki dönemde de başarılı bir yayın hayatı geçirmesini diliyor, derginin yayınlanmasında katkılarını esirgemeyen değerli yazarlarımızın tümüne ayrıca teşekkür ediyorum.

Dr. Kader ÖZLEM

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu

Genel Başkan