Sahibi
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Adına
Genel Başkan Dr. Kader Özlem

Genel Koordinatör
Canan GÜLEÇ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Barış ÖZDAL
Prof. Dr. R. Kutay KARACA
Prof. Dr. Kamuran REÇBER
Prof. Dr. İlker ALP
Prof. Dr. Hilmi İBAR
Dr. Bülent AKYAY
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Yazı İşleri Sorumlusu
Ali Onur KARA

Halkla İlişkiler
Erdinç KAHRAMAN

Temsilcilerimiz
Abdürrahim NURSOY (İzmir)
Prof. Dr. Selçuk KOÇ (Kocaeli)
Olcay ÖZGÖN (İstanbul)
Lütfi ÖZGÜR (Yalova)

Tasarım
Ali KARA